ZCgRxn24sMSt1P8PT34NVVluf7C7ODQ8eSh7SrtI
Bookmark

Lengkap - 45+ Contoh Soal UTS PAI kelas 6 SD/MI dan Kunci Jawaban

45+ Contoh Soal UTS PAI kelas 6 SD/MI dan Kunci Jawaban - Adik adik, kakak ada kabar baik ini, nah kakak telah menyusun soal Ujian Tengah Semester untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 6 SD/MI, soal ini sudah disusun sebanyak 45 buah yang mana sudah termasuk soal pilihan ganda dan soal essay, namun soal ini dibuat khusus untuk semester genap atau semester 2, jadi adik adik bisa gunakan soal ini sebagaimana mestinya. Tetap semangat yaa. Semoga bisa membantu adik adik.
45+ Contoh Soal UTS PAI kelas 6 SD/MI dan Kunci Jawaban
45+ Contoh Soal UTS PAI kelas 6 SD/MI dan Kunci Jawaban

Soal UTS PAI kelas 6 SD/MI

45+ Contoh Soal UTS PAI kelas 6 SD/MI dan Kunci Jawaban - Bagi Adik adik dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal UTS PAI kelas 6 SD/MI ini, adik adik bisa menguduh materi ini di bospedia dalam bentuk file doc. Berikut ini adalah rincian Soal UTS PAI kelas 6 SD/MI.. SELAMAT MENGUNDUH YAA...

Berikut bospedia memberikan Soal UTS PAI kelas 6 SD/MI

PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada pengawas.

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b atau c didepan jawaban yang benar !

1. Al-Maidah artinya ….
A. kamar-kamar
B. Segumpal darah
C. hidangan 
D. lebah

2. Memakan bangkai, darah dan daging babi hukumnya adalah ....
A. wajib 
B. haram 
C. sunnah 
D. makruh

3. Surah dan ayat yang terakhir turun adalah ….
A. Al-Alaq : 1-5 
B. An-Nas 
C. An-Nisa : 3 
D. Al-Maidah ayat 3

4. Al-Hujurat artinya ….
A. kamar-kamar
B. Segumpal darah
C. hidangan 
D. lebah

5. Orang yang mulia kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang paling ....
A. berhasil 
B. baik akhlaknya
C. bertaqwa 
D. sukses

6. Manusia diciptakan berbeda agar saling ....
A. bermusuhan
B. mengejek 
C. mengenal 
D. Berperang

7. Haji terakhir yang dilakukan Rasulullah SAW disebut  ….
A. Haji Wada’ 
B. Hai Ifrad 
C. Haji Qiran 
D. Haji Tamattu

8. Mengundi nasib dengan anak panah hukumnya  ….
A. wajib 
B. haram 
C. sunnah 
D. makruh

9. Istilah saling mengenal dalam Islam disebut ….
A. taqarrub 
B. tahallul 
C. Tawaddu’ 
D. Ta’arruf

10. “Dan telah Aku cukupkan kepadamu ....
A. agamamu 
B. agama bagimu
C. nikmatKu 
D. nikmatmu

11. Surat Al-maidah ayat 3 dimulai dengan kalimat..........
a.  Alyauma                         
b.  Khurimat
c.  Wanatihatu                       
d.  ghofuururrohiim

12. Penjelasan tentang makanan-makanan yang haram terdapat dalam surat Al-Maidah ayat..........
a.  1                                       
b.  2
c.  3                                     
d.  4

13. Khurimat Artinya.......
a.  diharamkan                     
b.  Bangkai
c.  darah                               
d.  saudara

14. Berikut ini adalah makanan yang diharamkan, kecuali.......
a.  bangkai                           
b.  Darah
c.  daging babi                     
d.  Ikan laut

15. Syu'uban Artinya.......
a.  bersuku-suku                   
b.  Saling mengenal
b.  berbangsa-bangsa           
d.  Berbeda bahasa

16. Kemuliaan seseorang diukur dengan tinggi rendahnya......
a.  keturunan                         
b.  badan
c.  takwa                             
d.  semangat

17. Innalloha 'alimun ...............
a.  ghofur                             
b.  khalim
c.  sukur                               
d.  khobir

18. Lafal “Uhilla” mempunyai arti........
a.  disembelih                       
b.  tercekik
c.  ditanduk                         
d.  dibunuh

19. Ketentuan atau ketetapan Allah disebut.......
a.  qada                               
b.  qadar
c.  kiamat                             
d.  Balasan

20. Hukum mempercayai qada dan qadar adalah.......
a.  mubah                             
b.  sunah
c.  wajib                               
d.  Makruh

21.  Ketentuan Allah yang pasti terjadi dan tidak dapat dirubah oleh manusia disebut takdir......
a.  mualak                             
b.  Munakosah
c.  mubram                           
d.  Sugra

22.  Arti surat An-Najm ayat 40 adalah sesungguhnya ............itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).
a.  perbuatannya                   
b.  usahanya
c.  kelakuannya                   
d.  Amalnya

23.  Dalam menghadapi cobaan kita harus........
a.  sabar                               
b.  semangat
c.  frustasi                             
d.  Usul

24.  Setelah berusaha dan mendapatkan hasil yang baik kita harus.........
a.  tawakal                           
b.  semangat
c.  bersyukur                       
d.  Bersorak

25.  Dalam berusaha sebaiknya kita.........
a.  membabi buta                 
b.  bersungguh-sungguh
c.  menerima                         
d.  Bertawakal

26.  Usaha yang disertai dengan doa disebut.........
a.  bekerja                             
b.  pasrah
c.  tawakal                           
d.  Ikhtiar

27.  Sebutan bagi kaum muslim penduduk Mekah yang melakukan hijrah ke Madinah adalah........
a.  ansor                               
b.  quraisy
c.  muhajirin                         
d.  Ab’ad

28.  Perintah Allah kepada kaum muslim Mekah untuk melaksanakan hijrah terdapat pada Al-Qur’an surat.......
a.  An-Nisa                           
b.  An-Nur
c.  An-Naml                         
d.  An-Najm

29.  Dalam perjalanan hijrah, Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar sempat singgah di gua sur selama........hari sambil menunggu suasana aman.
a.  2                                     
b.  3
c.  4                                     
d.  5

30.  Ansar artinya.......
a.  penolong                         
b.  penyokong
c.  pengikut                         
d.  penerima

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!
1. Pada masa jahiliyah nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah . . . .
2. As-Siddiq artinya . . . .
3. Sebutan Abu Bakar setelah masuk Islam adalah . . . .
4. Umar bin Khattab adalah khalifah yang ke . . . .
5. Gelar yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada Umar bin Khattab adalah . . . .
6. Hukum melaksanakan puasa Ramadan adalah  . . . .
7. Puasa dalam arti bahasa  adalah . . . .
8. Salat sunnah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ialah . . . .
9. Makan dan minum pada saat puasa hukumnya . . . .
10. Berpuasa pada tanggal 10 Zulhijjah hukumnya . . . .

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!
1. Apa yang dimaksud dengan puasa?
2. Sebutkan 3 hal-hal yang dapat membatalkan puasa!
3. Apa saja hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa?
4. Jelaskan pengertian Surah/ayat Makkiyah dan Madaniyah!
5. Sebutkan 4 sifat wajib bagi Rosul !

Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya 45+ Contoh Soal UTS PAI kelas 6 SD/MI dan Kunci Jawaban ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!!

#
Soal UTS PAI kelas 6 SD/MI   File ini dalam Bentuk .pdf File Size 60kb
Diupload oleh www.bospedia.com

Baca juga yang sejenis

  Pencarian yang paling banyak dicari
  • soal uts pai kelas 6 sd semester genap pdf
  • soal uts pai kelas 6  tahun 2021
  • soal uts pai kelas 6  semester 2 k13
  • kisi-kisi soal pai sd kelas 6  semester 2
  • soal pendidikan agama islam dan budi pekerti kelas 6 
  • kisi kisi soal pai sd kelas 6  semester 2 kurikulum 2013
  • soal ulangan harian pai kelas 6  semester 2
  • kisi kisi soal uts pai kelas 6  sd semester 2 kurikulum 2013
  •  pdf 2018,2019,2020,2021,2022


  Post a Comment

  Post a Comment