ZCgRxn24sMSt1P8PT34NVVluf7C7ODQ8eSh7SrtI
Bookmark

Lengkap - 35+ Contoh Soal UAS Bahasa Sunda kelas 3 SD/MI Semester Genap Terbaru

35+ Contoh Soal UAS Bahasa Sunda kelas 3 SD/MI Semester Genap Terbaru - Hai adik adik yang baik, bagaiamana nih kabarnya, semoga selalu sehat ya, kali ini kakak ingin memberitahukan bahawasanya kakak telah selesai menyusun soal soal Ulangan Akhir Semester atau Ulangan Kenaikan Kelas, salah satunya dari mata pelajaran Bahasa Sunda untuk adik adik yang duduk dibangku kelas III SD/Mi, soal ini terdiri dari soal pilihan ganda dan soal essay. Selamat mengerjakan ya. Semangat!!
35+ Contoh Soal UAS Bahasa Sunda kelas 3 SD/MI Semester Genap Terbaru
35+ Contoh Soal UAS Bahasa Sunda kelas 3 SD/MI Semester Genap Terbaru

Soal UAS Bahasa Sunda kelas 3 SD/MI

35+ Contoh Soal UAS Bahasa Sunda kelas 3 SD/MI Semester Genap Terbaru - Bagi Adik adik dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal UAS Bahasa Sunda kelas 3 SD/MI ini, adik adik bisa menguduh materi ini di bospedia dalam bentuk file doc. Berikut ini adalah rincian Soal UAS Bahasa Sunda kelas 3 SD/MI.. SELAMAT MENGUNDUH YAA...

Berikut bospedia memberikan Soal UAS Bahasa Sunda kelas 3 SD/MI

PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada pengawas.

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b,c didepan jawaban yang benar !

Kulawarga
            Kulawarga teh kumpulan masarakat anu pangleutikna. Hiji keluarga saeutikna kudu ka weungku ku bapa, indung jeung anak. Tapi mun ditilik leuwih jauh, hiji kulawarga teh pakuatkait jeung nu sejenna. Tah nu kitu teh di sebutna pancakaki. Lamun hiji kulawarga di pancakaki kadituna bakal aya aki, nini, emang, bibi, uwa, lanceuk, adi jeung saterusna.

1. Judul wacana di luhur nya eta....
a. kumpulan             
b. masarakat               
c. kulawarga               
d. pancakaki

2. masarakat anu pangleutikna nya eta…..
a. kumpulan             
b. masarakat               
c. kulawarga               
d. pancakaki

3. Sebutan pikeun adi bapa anu lalaki….
a. aki                       
b. apa                         
c. emang                     
d. ua

4. Nu ngalahirkeun urang teh nyaeta………….
a. bapa                     
b. indung                   
c. bibi                         
d. nini

5. Cara nulis ngaran nu bener nyaeta……
a. Yudi , deni jeung roni     
b. Andi, Arya jeng Bayu     
c. Reni, riri jeung wati
d. Rudi, mala jeung Wati

6. Kamari di Dayeuhkolot hujan
Kalimah di luhur ditungtungan ku tanda...
a. panyeluk (!)                     
b. panalek (?)             
c. peun (.)                   
d. koma (,) 
   
7. Jang, anteurkeun cau ka warung
Kalimah di luhur ditungtungan ku tanda...
a. panyeluk (!)                     
b. panalek (?)             
c. peun (.)                   
d. koma (,)

8. Di Dayeuhkolot loba imah nu kabanjiran. Kabanjiran sarua jeung....
a. kahujanan                         
b. kahuruan               
c. kacaahan                 
d. kabangsatan

9. Kecap  raranggeuyan mun dicurat jadi....
a. ra-rang-geu-yan               
b. ra-rang-geuyan       
c. ra- ranggeuy-an     
d.rarang-geuyan

10. Budak anu babari dititah, disebut....
a. ogoan                               
b. eraan                       
c. daekan                   
d. pohoan

11. Olah raga anu make bet, meja jeung bal leutik nya eta...
a. voli                                   
b. badminton             
c. basket                     
d. pingpong

12. Anak gajah ngarana....
a. eneng                               
b. menel                     
c. belo                         
d. begu

13. Ibuna bapa abdi sok disebut....
a. indung                             
b. nini                         
c. bibi                         
d. ua

14. Manggu nu asak warnana hideung ......
a. euceuy                             
b. nyacas                   
c. ngagedod               
d. meles

15. Bungbuahan anu rasana haseum nyaeta....
a. cau                                   
b. kadu                                   
c. sawo                                   
d. kadongdong

16.  Kembang bawang ngarana....
a. jamotrot                           
b. bolotot                   
c. ulated                     
d. olohok

17. Sukuna……. ku beuling da teu di sandal.
a. kacugak                           
b. kabuka                   
c. katakol                   
d. katincak

18. Cing atuh buuk teh gera ........ atuh! Ulah diantepkeun sina kusut kitu!
a. sapuan                             
b. sisiran                     
c. ampihan                 
d. angsulan

19. Dudi meuli bebedilan ti Bandung. Nu nuduhkeun katerangan ( K) tina kalimah tadi nyaeta...
a. Dudi                                 
b. meuli                     
c.bebedilan                 
d. Bandung

20. Maca puisi the sorana kudu….
a. lendo                               
b. tarik                       
c. gancang                 
d. jelas


II. Eusian titik- titik di handap ieu !
1. ………. ngaran budak teh? Namina Muhammad.
2. Rupa buah manggu di jerona nya eta…………..
3. Kembang malati kaambeuna…………………
4. Lamun hayang ningali ombak mah kudu ulin ka…………………..
5. Rorompok abdi di Ciparay, dupi ……………. Pa lurah dimana?
6. Buah nu ngora rasana………………..
7. Ngaran anak ucing nya eta……………………………
8. Abdi nuju neda sareng tahu, upami bapa nuju………….sareng angeun kacang.
9. Ulah nyoo palu bisi………..
10. Anak mending ngarana……………………..


III. Jawab pananya-pananya di handap kalayan singket tur merenah!
1. Sebutkeun 3 ngaran Olah Raga !
2  Sebutkeun 3 ngaran bungbuahan!
3  Tulis 2  conto kalimah pananya!
4.Tulis 2 conto kalimah parentah!
5.Tuduhkeun jejer ( J ), caritaan ( C ), objek ( O ), jeung katerangan ( K ) tina kalimah di handap ieu!
   a. Kamari Iwan tumpak kuda.
   b. Aki ngical cau ka pasar

Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya 35+ Contoh Soal UAS Bahasa Sunda kelas 3 SD/MI Semester Genap Terbaru ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!!

#
Soal UAS Bahasa Sunda kelas 3 SD/MI  File ini dalam Bentuk .pdf File Size 60kb
Diupload oleh www.bospedia.com

Baca juga yang sejenis

  Pencarian yang paling banyak dicari
  • soal bahasa sunda kelas 3 sd dan jawabannya
  • soal bahasa sunda kelas 3 sd pdf
  • kumpulan soal basa sunda kelas 3
  • soal bahasa sunda kelas 3 sd kurikulum 2013
  • soal uts bahasa sunda kelas 3 kurikulum 2013
  • soal ukk bahasa sunda kelas 3 dan kunci jawaban
  • soal uts bahasa sunda kelas 3 semester 2 kurikulum 2013
  • soal bahasa sunda kelas 3 sd semester 1 kurikulum 2013
  •  pdf 2018,2019,2020,2021,2022


  Post a Comment

  Post a Comment