ZCgRxn24sMSt1P8PT34NVVluf7C7ODQ8eSh7SrtI
Bookmark

Lengkap - 30+ Contoh Soal UTS Qur'an Hadist kelas 5 SD/MI Semester Ganjil Terbaru

30+ Contoh Soal UTS Qur'an Hadist kelas 5 SD/MI Semester Ganjil Terbaru - Assalammualaikum adik adik kelas V SD/Mi, nah adik adik tengah mencari soal soal uts, kebetulan kakak menyediakan beberapa soal UTS untuk adik adik kelas V SD/Mi, soal ini kakak ambil dari mata pelajaran Qur'an dan Hadist semester ganjil, kakak menyediakan sekitar 30 soal yang mana terdiri dari soal pilihan ganda dan soal essay, semangat mengerjakan ya.
30+ Contoh Soal UTS Qur'an Hadist kelas 5 SD/MI Semester Ganjil Terbaru
30+ Contoh Soal UTS Qur'an Hadist kelas 5 SD/MI Semester Ganjil Terbaru

Soal UTS Qur'an Hadist kelas 5 SD/MI

30+ Contoh Soal UTS Qur'an Hadist kelas 5 SD/MI Semester Ganjil Terbaru - Bagi Adik adik dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal UTS Qur'an Hadist kelas 5 SD/MI ini, adik adik bisa menguduh materi ini di bospedia dalam bentuk file doc. Berikut ini adalah rincian Soal UTS Qur'an Hadist kelas 5 SD/MI.. SELAMAT MENGUNDUH YAA...

Berikut bospedia memberikan Soal UTS Qur'an Hadist kelas 5 SD/MI

PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada pengawas.

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b,c didepan jawaban yang benar !

1. Nomor urut dari QS. Al-kafirun adalah.......
a.109                                 
b. 108                         
c. 111                         
d.110

2.  Ayat yang menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agam Islam adalah......
a. Qs. Al-baqarah 259       
b. Qs Al-baqarah 257 
c. Qs Al-baqarah 256 
d. Qs Al-baqarah258

3.  عَابِدُ مَّاعَبَدتُّمْ  termasuk hukum........
a. idgom bilagunah           
b. idgom bigunah       
c. izhar                       
d. ikhfa

4.   وَلآَأَنَا عَابِدُُ مَّاعَبَدتُّمْ  artinya adalah......
a. dan kami tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah
b. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu  sembah
c. dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah
d. dan aku pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah

5.  مَّاعَبَدتُّم  cara membacanya adalah.......
a. mā’abad tum                 
b. mā’abat dum                       
c. mā’abat tum           
d. ma ‘abat tum

6. Tindakan orang kafir itu sama saja diberikan peringatan atau pun tidak yaitu.......
a. tidak beriman               
b. tidak bersyukur       
c. tidak berterima kasih
d. beriman

7.   أَنتُمْ cara membacanya....
a. berdengung                   
b. jelas                         
c. gunnah                     
d. dimasukkan

8  Nun mati bila bertemu dengan huruf ta menjadi.........
a. iqlab                               
b. jelas                         
c. ikhfa                       
d. idgom

9.  وَلآَأَنتُمْ عَابِدُونَ مَآأَعْبُدُ    artinya adalah......
a. dan kami bukan penyembah apa yang aku sembah
b. dan kamu bukan penyembah apa yang kami sembah
c. dan kamu tidak pernah pula menjadi  penyembah apa yang aku sembah
d. dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah

10. Sikap seorang muslim terhadap orang yang berbeda agama adalah........
a. menghina dan menyakitinya
b. saling menghargai dan menghormati
c. menjauhi dan tidak berteman
d. biasa-biasa saja

11. Nama lain dari surat al-Kafirun adalah......
a. Al Ibadah dan  Ad  Din 
b. Araayta                   
c. At Takzib               
d. Ummul kitab

12.Pengertian kafir  dalam tafsir al-Misbah karya Quraisy Shihab adalah........
a. orang yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya
b. orang yang saling menghormati
c. orang yang mengingkari  keesaan Allah
d. orang yang memusuhi umat islam

13.  لآَأَعْبُدُ مَاتَعْبُدُونَ  artinya adalah.............
a. kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah
b. aku tidak akan menyembah apa yang kita sembah
c. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah
d. kamu tidak akan menyembah apa yang kita sembah

14.Secara bahasa arti kafir adalah........
a. terpaksa                         
b. tertutup                   
c. terbuka                   
d. terpenjara

15.Jumlah ayat dari surat al-Kafirun ada.......
a. 6                                     
b. 5                             
c. 8                             
d. 7

16. Surat al-Ma’un dikelompokan kepada surat......
a. makiyah                         
b. madaniah                 
c. surat-surat pendek   
d. surat pilihan

17.   وَلاَيَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ  termasuk ayat ke.....
a. 2                                     
b. 3                             
c. 5                             
d. 7

18.Jenis alif lam pada kalimat بِالدِّينِ
a. alif lam ma’rifah             
b. alif lam syamsiah   
c. alif lam qamariah     
d. alif lam jalalah

19.Maksud kalimar يُرَآءُونَ
a. perbuatan ria                 
b. melihat orang lain   
c. melihat keburukan   
d. ikhlas

20. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ maksud ayat ini menerangkan tentang.......
a. menyakiti anak yatim   
b. melalaikan shalat   
c. menyayangi anak yatim
d. mendustakan
   
B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar!
1. Nama lain dari surat al-Kafirun adalah......
2. أَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ Artinya adalah........
3. Maka celakalah bagi orang suka shalat tulis ayatnya dengan huruf arab.......
4. Bahasa arabnya ria adalah...............
5. Buatlah contoh idgom bigunah 1 buah dari surat al-Kafirun...........
6. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ     Cara bacanya dengan huruf latin adalah............
7. Surat al-Ma’un jumlah ayatnya ada..............
8. Kandungan surat al-Ma’un menerangkan tentang.........
9. Surat al-Ma’un diturunkan di................
10. الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ  Termasuk surat Al-Ma’un ayat ke....... 

Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya 30+ Contoh Soal UTS Qur'an Hadist kelas 5 SD/MI Semester Ganjil Terbaru ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!!

#
Soal UTS Qur'an Hadist kelas 5 SD/MI  File ini dalam Bentuk .pdf File Size 60kb
Diupload oleh www.bospedia.com

Baca juga yang sejenis

  Pencarian yang paling banyak dicari
  • soal uts qur'an hadits kelas 5 semester 1 kurikulum 2013
  • soal qur'an hadits kelas 5 semester 1 dan kunci jawaban
  • soal uts al qur'an hadits kelas 5 semester 2 dan kunci jawaban
  • soal uts qur'an hadits mi semester 1
  • soal uas qur an hadits kelas 5 semester 2 dan kunci jawaban
  • kisi-kisi soal alquran hadits mi kelas 5
  • soal alquran hadits kelas 5 semester 2 dan kunci jawaban
  • soal uambn al qur'an hadits mi  
  •  pdf 2018,2019,2020,2021,2022


  Post a Comment

  Post a Comment