ZCgRxn24sMSt1P8PT34NVVluf7C7ODQ8eSh7SrtI
Bookmark

Lengkap - 40+ Contoh Soal UKK PAI Kelas 2 SD dan Kunci Jawabnya Terbaru

40+ Contoh Soal UKK PAI Kelas 2 SD dan Kunci Jawabnya Terbaru - Halo adik adik, bagaimana keadaan sekarang? selalu semangat yaa, nah pada kesempatan kali ini kakak ingin berbagi 40 contoh soal UKK pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau sering disingkat PAI untuk adik adik yang sedang duduk dibangku kelas 2 SD, Soal ini sudah kakak siapkan sekali dengan kunci jawaban sehingga bisa memudahkan adik adik dalam mengerjakan latihannya. Selalu semangat yaa..
40+ Contoh Soal UKK PAI Kelas 2 SD dan Kunci Jawabnya Terbaru
40+ Contoh Soal UKK PAI Kelas 2 SD dan Kunci Jawabnya TerbaruSoal UKK PAI Kelas 2 SD


40+ Contoh Soal UKK PAI Kelas 2 SD dan Kunci Jawabnya Terbaru - Bagi sahabat bospedia dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal UKK PAI Kelas 2 SD  ini, adik adik bisa menguduh materi ini di bospedia dalam bentuk file doc. Berikut ini adalah rincian Soal UKK PAI Kelas 2 SD  Semester 2.. SELAMAT MENGUNDUH YAA...

Berikut bospedia memberikan Soal UKK PAI Kelas 2 SD

PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada pengawas.

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b atau c didepan jawaban yang benar !


1. Jumlah huruf hijaiyah ada ...
a. 20
b. 29
c. 40

2. Al-qur’an ditulis dengan bahasa ...
a. Indonesia
b. Arab
c. Inggris

3. Belajar baca tulis al-qur’an hukumnya ...
a. Sunah
b. Haram
c. Wajib

4. Huruf ج س دjika diberikan harokat fathah dibaca ...
a. Jusudu
b. Jasada
c. Jisidi

5. Ilmu yang mempelajari tentang baca tulis al-qur’an dinamakan ...
a. Solat
b. Tauhid
c. Tajwid

6. Kata ini   كَتَبَ  dibaca ...
a. Karaba
b. Kataba
c. Kalama

7. Kata ini      كَلَمُ   dibaca...
a. Kalimu
b. Qodimu
c. Kalamu

8. Jumlah asmaul husna ada ...
a. 77
b. 88
c. 99

9. Ar-rahim artinya maha ...
a. Pengasih
b. Penyayang
c. Pengampun

10. Maha Esa adalah arti dari ...
a. Al-ahad
b. Al-gofur
c. Ar-rahman

11. Asmaul husna berarti nama-nama Allah yang ...
a. Unik
b. Indah
c. Mulia

12. Allah maha memaafkan hamba-hambanya. Ini adalah sifat dari Allah yaitu ....
a. Maha Melihat
b. Maha Mendengar
c. Maha Mengampuni

13. Jika mengharapkan sesuatu maka mintalah kepada Allah dengan berdoa. Karena Allah
adalah ...
a. Maha Melindungi
b. Maha Mendengar
c. Maha Merajai

14. Contoh sifat sederhana adalah ....
a. Memakai baju yang maha-mahal
b. Suka memakai banyak perhiasan
c. Membeli kebutuhan seperlunya

15. Kita tidak boleh hidup boros. Karena hidup boros adalah teman dari ...
a. Setan
b. Malaikat
c. Orang baik

16. Sebelum solat kita harus ...
a. Tidur
b. Wudu
c. Makan

17. Solat yang diwajibkan ada .... waktu
a. 5
b. 10
c. 7

18. Kita berwudu menggunakan ...
a. Batu
b. Minyak
c. Air

19. Solat diawali dengan ...
a. Salam
b. Tasbih
c. Takbiratul ihram

20. Setiap perpindahan gerakan solat maka kita membaca ....
a. Alhamdulillah
b. Allahu akbar
c. Subhanallah

21. Solat yang dikerjakan setelah matahari terbenam adalah solat ...
a. Subuh
b. Duhur
c. Mahrib

22. Membaca surat al-fatihah saat solat hukumnya adalah ...
a. Sunah
b. Wajib
c. Haram

23. Gerakan solat setelah rukuk adalah ...
a. Sujud
b. i’tidal
c. salam

24. Orang islam yang tidak mau mengerjakan solat akan ...
a. Berdosa
b. Mendapat pahala
c. Mendapat ampunan

25. Kita harus solat dengan ...
a. Menunda-nunda
b. Tepat waktu
c. Terlambat

B. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT INI DENGAN BENAR!
26. Kata       سَلَمَ      dibaca ...
27. Pada kata ,         غَفُرُ      huruf fa mempunyai harokat …
28. Supaya bisa membaca Al-qur’an maka kita harus bisa membaca tulisan ...
29. Asmaul husna yang artinya maha pengasih adalah ...
30. Al-gofur artinya adalah Allah maha ...
31. Tidak membeli barang secara berlebihan adalah contoh hidup ...
32. Wudu bertujuan untuk menghilangkan ...
33. Menurut bahasa solat artinya adalah ...
34. Solat diakhiri dengan ...
35. Solat yang dikerjakan saat terbit fajar adalah solat ...

C. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT INI DENGAN BENAR!
36. Tulislah lima huruf  hijaiyah secara urut!
Jawab : ............................................................................................................................................................................................
37. Carilah arti asmaul husna berikut ini!
a. Ar-rohman
b. Al-malik
c. As-sami’
Jawab : ..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
38. Sebutkan solat yang wajib dilakukan dalam sehari semalam bagi umat islam!
Jawab : ..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................
39. Sebutkan 5 contoh gerakan solat!
Jawab : ..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................
40. Tulislah niat berwudu!
Jawab : ............................................................................................................................................................................................


KUNCI JAWABAN UKK PAI KELAS II SEMESTER 2

A. PILIHAN GANDA
1. B 6. B 11. C 16. B 21. C
2. B 7. A         12. C 17. A 22. B
3. C 8. C         13. B 18. C 23. B
4. B 9. B         14. C 19. C 24. A
5. C 10. A 15. A 20. B 25. B

B. ESAY
26. Salama
27. dhomah
28. Arab
29. Ar-rahman
30. Pengampun
31. Sederhana
32. Hadas kecil
33. Doa
34. Salam
35. Subuh


C. URAIAN

36. ا ب  ت ث ج
37. a.    Ar-rahman = Maha Pengasih
b. Al-Malik = Maha Merajai
c. As-sami' = Maha mendengar

38. Solat lima waktu bagi umat islam adalah sebagai berikut :
- solat subuh
- solat dzuhur
- solat ashar
- solat magrib
- solat isya'

39. Contoh-contoh gerakan solat adalah sebagai berikut:
- takbiratul ihram
- rukuk
- sujud
- i'tidal
- salam

40. Niat berwudu :
Nawaitul wudua lirof'il hadatsil asgori fardol lillahi ta'ala


Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya 40+ Contoh Soal UKK PAI Kelas 2 SD dan Kunci Jawabnya Terbaru ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!!

#
Soal UKK PAI Kelas 2 SD   File ini dalam Bentuk .doc File Size 42Kb
Diupload oleh www.bospedia.com

Baca juga yang sejenis

  Pencarian yang paling banyak dicari
  • materi pai kelas 2 sd semester 2
  • kisi-kisi soal pai sd kelas 2 semester 2
  • soal ukk agama islam kelas 2 sd semester 2 kurikulum 2013
  • soal uas agama islam kelas 2 sd semester 2 kurikulum 2013
  • soal ukk pai kelas 2 
  • 2019
  • soal uts agama islam kelas 2 sd semester 2 kurikulum 2013
  • soal uts pai kelas 2 semester 2 dan kunci jawaban
  • soal agama islam kelas 2 sd semester 1 dan kunci jawaban
  •  pdf 2018,2019,2020,2021,2022


  Post a Comment

  Post a Comment