ZCgRxn24sMSt1P8PT34NVVluf7C7ODQ8eSh7SrtI
Bookmark

Lengkap - 25+ Contoh Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru

25+ Contoh Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru - Hai adik adik yang baik hati, pada kesempatan yang baik ini kakak ingin berbagi beberapa soal yang mana soal ini mungkin saja dibutuhkan adik adik untuk mempertajam daya ingat untuk mengerjakan latihan latihan dari guru dan bisa juga dijadikan sebagai refrensi adik adik, soal ini kakak susun sebanyak 25 soal untuk mata pelajaran bahasa jawa kelas 5 SD/MI dimana soal ini sudah kakak sertakan kunci jawabanya, semoga membantu yaa.
25+ Contoh Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru
25+ Contoh Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI dan Kunci Jawabnya TerbaruSoal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI


25+ Contoh Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru  - Bagi sahabat bospedia dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI  ini, adik adik bisa menguduh materi ini di bospedia dalam bentuk file doc. Berikut ini adalah rincian Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI  Semester 2.. SELAMAT MENGUNDUH YAA...

Berikut bospedia memberikan Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI

PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada pengawas.

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b atau c didepan jawaban yang benar !


 Kanggo mangsuli pitakon no. 1 – 3, wacanen wacan ing ngisor iki!

Jaka Danu
Jaman mbiyen ing kampung Si Geseng wewengkon Pekalongan ana wong sekti. Asmane Ki Sadipa. Wong iki duwe kaluwihan gawe prau. Ki Sadipa duwe anak lanang jenenge Jaka Danu.
Pinuju Ki Sadipa golek kayu ing alas kanggo gawe prau. Olehe golek kayu direwangi murid-muride. Naliki wis oleh kayu sing dikarepake banjur ditegor. Emane murid-muride ora kuwat nggawa saking gedhene. Ki Sadipa nyoba njaluk tulung marang wong sacedhake alas kono. Nengahi Ki Sadipa lunga, Jaka Danu jebul sumusul tekan kana. Dheweke nyoba ngangkat kayu gedhe sing isih gumlethak iku. Anehe kanthi ora kangelan tur sajak entheng, Jaka Danu ngangkat lan mikul kayu iku. Meruhi bab iku murid-muride Ki Sadipa padha gumun.

1. Irah-irahan wacan ing ndhuwur yaiku ……
a. Si Gesang     
b. Ki Sadipa
c. Jaka Danu   
d. Gumun

2. Tujuane Ki Sadipa golek kayu ing alas yaiku …..
a. ing alas akeh kayu gedhe   
b. kanggo gawe prau
c. kanggo gawe umah   
d. kanggo pegawean murid-muride

3. Jaka Danu duwe kaluwihan saka wong liyane yaiku dhweke bisa  .........
a. ngangkat lan mikul kayu gedhe   
b. negor kayu kang gedhe
c. golek kayu gedhe   
d. gawe gumun marang wong liya

4. Endahe taman bisa dibeberake nganggo paragraf…………
a. dheskripsi     
b. persuwasi
c. narasi   
d. eksposisi

5. Lampu neyon madhangi. Tumpukan buku temata. Ana bocah lungguh ngadhepi bukune ing kono. Lagi nulis. Sisih tengene ana laci. Piranti garisan, spidhol, lan liyane didodok kono. Ana tempelan jadwal pelajaran.
Paragraf iku nggambarake …………
a. meja tamu     
b. meja guru 
c. meja kepala sekolah 
d. meja sinau                                 


6. Tulisan lapuran kelebu karya ………
a. karangan     
b. ilmiyah 
c. dongeng   
d. sastra

7.

Tulisan ing nduwur diwaca ………..
a. banyu     
b. bayu 
c. banu     
d. sayu


8. Pak Lurah lagi .......... menyang kelurahan. Anake uga lagi mangkat sekolah.
Tembung kang pas yaiku ………..
a. mangkat     
b. kesah
c.  tindak     
d.  budhal

9. Ayu lagi (sapu) latar.
Tembung kang trep kanggo ngganepi ukara ing jero tandha kurung yaiku ……….
a. disapu     
b. kosapu
c. nyapu     
d. daksapu

10.Kembang mawar iki sesuk mesthi bakal alum.
Tembung alum kosok baline …………
a. seger       
b. bosok   
c. alus 
d. wangi

II. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk!
11. Ing teras – maos – Bapak– koran.
Urutan sing bener yaiku .......
12. Aku mangan roti, si Mbah Kakung ugi  ..................... roti.
13. Tembang macapat iku cacahe ana …………
14. Mijil kelebu tembang ………
15. Tembang macapat ora luput saka tatanan padatan, kayata guru gatra, guru wilangan, lan guru ……

16.
                                         
diwaca .........................

17. Dadi bocah kuwi kudu sregep.
Tembung sregep tegese ……………
18. Digawe saka kayu, duwe sikil papat, ana lacine.
Iku dheskripsine benda kang diarani  ………………
19. Papan kanggo mandheg sepur diarani ……………..
20. awahe (tandur) pari kabeh.
Tembung ing njero kurung, becike dadi ……………

III. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener!

21. Cerita rakyat iku cerita sing wis ana wiwit jaman mbiyen lan dadi dhuwene rakyat. Sebutna 3 cerita rakyat sing kowe ngerti!
Wangsulan:………………………………………………………………………………………………


22.

     Dheskripsikake gambar ing sisi kiwa iki nganggo basamu dhewek!
     Wangsulan: ………………………………………………


23. Sebutna 3 kang tembang macapat!
    Wangsulan: ………………………………………………

24. Tulisen nganggo aksara Jawa!
a.  tuku roti         : …………………………………………………..
b.  maca buku : …………………………………………………..

25. Ukara ing ngisor iki kramainggilake!
    Bapak arep lunga menyang Jogja : ……………………………………………………….

Kl 5
KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA KELAS V
ULANGAN TENGAH SEMESTER 2I.
1. C 6. B
2. B 7. A
3. A 8. C
4. A 9. C
5. D 10. A

II.
11. Bapak maos koran ing teras.
12. dhahar
13. 11
14. macapat
15. lagu
16. godhong garing
17. rajin
18. meja
19. stasiun
20. ditanduri

III.
21. Jaka Tarub, Jaka Tingkir, Jaka Danu (Kebijaksanaan guru)
22. digawe saka kayu, duwe sikil papat, bisa nggo lungguh, ana senderane (Kebijaksanaan guru)
23. Pocung, Gambung, Mijil, Sinom, dll (Kebijaksanaan guru)
24.
25. Bapak badhe tindak dateng Jogja.


Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya 25+ Contoh Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!!

#
Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI    File ini dalam Bentuk .doc File Size 42Kb
Diupload oleh www.bospedia.com

Baca juga yang sejenis

  Pencarian yang paling banyak dicari
  • soal uts bahasa jawa kelas 5 2017
  • soal uts bahasa jawa kelas 5 semester 2 dan kunci jawaban
  • soal ulangan harian bahasa jawa kelas 5 semester 1
  • soal uts bahasa jawa kelas 5 semester 1 dan kunci jawaban
  • soal uts bahasa jawa kelas 5 semester 2 tahun 2018
  • soal uas bahasa jawa kelas 5 semester 1 kurikulum 2013
  • soal uts kelas 5 semester 1 bahasa jawa 2017
  • soal uts bahasa jawa kelas 5 semester 2 kurikulum 2013
  •  pdf 2018,2019,2020,2021,2022


  Post a Comment

  Post a Comment