ZCgRxn24sMSt1P8PT34NVVluf7C7ODQ8eSh7SrtI
Bookmark

Lengkap - 20+ Contoh Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 1 SD/MI Semester Ganjil Terbaru

20+ Contoh Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 1 SD/MI Semester Ganjil Terbaru - Halo adik adik semuanya, nah pada kesempatan yang bahagia ini kakak ingin memberitahukan bahwa kakak telah selesai menyususn beberapa soal untuk adik adik, soal ini kakak ambil dari mata pelajaran Bahasa Sunda yang dibahasa dalam soal ulangan tengah semester atau soal penilaian tengah semester yang berjumlah 20 soal baik itu soal pilihan ganda maupun soal essay, selamat mengerjakan. Semangat!!
20+ Contoh Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 1 SD/MI Semester Ganjil Terbaru
20+ Contoh Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 1 SD/MI Semester Ganjil Terbaru

Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 1 SD/MI

20+ Contoh Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 1 SD/MI Semester Ganjil Terbaru - Bagi Adik adik dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 1 SD/MI ini, adik adik bisa menguduh materi ini di bospedia dalam bentuk file doc. Berikut ini adalah rincian Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 1 SD/MI .. SELAMAT MENGUNDUH YAA...

Berikut bospedia memberikan Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 1 SD/MI

PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada pengawas.

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b,c didepan jawaban yang benar !

1. Kapur paranti nulis dina ……
a. Buku       
b. bor             
c. méja

2. Pakakas (peralatan) anu aya di kelas nyaéta ….
a. Kompor   
b. tivi             
c. papan tulis

3. Sateuacan bobo urang kedah ….. heula
a. Jajan         
b. ngadu’a     
c. sarapan

4. Pami di kelas teu kenging ….
a. Ribut       
b. ngadu’a     
c. diajar

5. Nia ngadangukeun dongéng ku ….
a. Mastaka   
b. cepil           
c. panangan

6. Sasatoan anu kadaharanna jukut nyaéta ….
a. Monyét     
b. lauk           
c. domba

7. Sasatoan anu hirupna di cai nyaéta ….
a. Lauk         
b. onta           
c. gajah

8. Jaleuleu, ja patulak tujaéman, …..
a. Bug         
b. bay             
c. gog

9. Bilatung téh sebutan keur anak …..
a. Munding 
b. ucing         
c. kukupu

10. Utek-utek mah pijadieun …..
a. Reungit   
b. kukupu       
c. hileud

Baca carita dihandap ieu!
                                         
Perpustakaan
Di sakola dudi aya perpustakaan. Dudi sok ka perpustakaan. Di perpustakaan seueur buku. Aya buku pangajaran, jeung aya buku carita. Di perpustakaan teu kenging ribut. Bisi ngaganggu anu nuju maca.

II. Jawab pananya dihandap dumasar kana bacaan tadi!
1. Naon judul bacaan diluhur téh?
2. Aya naon di sakola Dudi téh?
3. Aya buku naon waé di perpustakaan téh?
4. Di perpustakaan téh seueur …..
5. Di perpustakaan mah teu kénging ….

III. Eusian ku jawaban anu bener!
1. Susun kalimah dihandap!
Kotor – entong – baju – maké
2. Naon waé pakakas (peralatan) anu sok aya di dapur?
3. Kumaha rasana hawa nuju hujan?
4. Pami teu damang biasana sok dicandak kamana?
5. Kalimah dihandap salin ku aksara sambung!
Bapa sareng ibu nuju tuang

Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya 20+ Contoh Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 1 SD/MI Semester Ganjil Terbaru ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!!

#
Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 1 SD/MI  File ini dalam Bentuk .pdf File Size 60kb
Diupload oleh www.bospedia.com

Baca juga yang sejenis

  Pencarian yang paling banyak dicari
  • soal uts bahasa sunda kelas 1 semester 1 2021
  • soal uts bahasa sunda kelas 1 semester 1 kurikulum 2013
  • soal bahasa sunda kelas 1 semester 1 2018
  • soal bahasa sunda kelas 1 kurikulum 2013
  • soal uts bahasa sunda kelas 1 semester 1 2020
  • soal uts bahasa sunda kelas 1 semester 1 dan kunci jawabannya
  • soal us bahasa sunda kelas 1 dan kunci jawaban
  • soal uts bahasa sunda kelas 1 semester 1 ktsp
  •  pdf 2018,2019,2020,2021,2022


  Post a Comment

  Post a Comment