ZCgRxn24sMSt1P8PT34NVVluf7C7ODQ8eSh7SrtI
Bookmark

Lengkap - 40+ Contoh Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 5 SD/MI Semester Ganjil Terbaru

40+ Contoh Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 5 SD/MI Semester Ganjil Terbaru - Halo adik adik, apa kabar? semoga sehat selalu ya, nah sebentar lagi sekolah akan mengadakan Ulangan Tengah Semester atau Penilaian Akhir Semester. Untuk itu adik adik musti mepersiapkan diri untuk mengerjakan latihan latihan dari guru. Nah kali ini kakak menyiapkan 40 soal UTS/PTS dari mata pelajaran Bahasa Sunda untuk adik adik kelas V SD/Mi, semoga bermanfaat yah. Semangat!!
40+ Contoh Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 5 SD/MI Semester Ganjil Terbaru
40+ Contoh Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 5 SD/MI Semester Ganjil Terbaru

Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 5 SD/MI

40+ Contoh Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 5 SD/MI Semester Ganjil Terbaru - Bagi Adik adik dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 5 SD/MI ini, adik adik bisa menguduh materi ini di bospedia dalam bentuk file doc. Berikut ini adalah rincian Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 5 SD/MI .. SELAMAT MENGUNDUH YAA...

Berikut bospedia memberikan Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 5 SD/MI

PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada pengawas.

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b,c didepan jawaban yang benar !

1. Dihandap ieu, nu kaasup istilah téhnologi nyaéta …
a. Muara               
b. ongkos                   
c. internet                   
d. nganyam

2. Kecap anu maké rarangkén ka-an nyaéta …
a. Kalangan         
b. kamalinaan             
c. kalan-kalan             
d. kasurupan

3. Kecap lééh saharti jeung kecap …
a. Leyur               
b. beku                                   
c. panas                                 
d. tiris

4. Untung anu ti teuleum téh kaburu …
a. Kamiskinan     
b. katulungan             
c. kahujanan               
d. kabeurangan

5. Dihandap ieu nu kaasup istilah transportasi nyaéta …
a. Muara               
b. ongkos                   
c. internet                   
d. nganyam

6. Geura indit Dén. Kalimah digigir kuduna ditungtungan ku tanda baca …
a. Tanda pananya (?)       
b. titik dua (:) 
c. tanda panyeluk (!)   
d. titik (.)

7. Alat komunikasi langsung anu bisa dipaké pikeun nyarita jeung ngadéngékeun caritaan ngaranna …
a. Surat                 
b. telepon                   
c. faksimile                 
d. pengeras sora

8. Saha waé bisa ngaregepkeun sora nu nyarita di studio RRI tina pesawat …
a. Surat                 
b. telepon                   
c. radio                                   
d. pengeras sora

9. Alat keur nepikeun béja sacara tinulis dina kertas ngaranna …
a. Surat                 
b. telepon                   
c. faksimile                 
d. internét

10. Téhnologi audio visual paranti ningali gambar jeung sorana nyaéta …
a. Handphone     
b. radio                       
c. telepisi                   
d. faksimile

11. Salah sahiji conto hasil téhnologi informasi nu modérén dina widang informasi jeung komunikasi nyaéta …
a Surat                 
b. bedug                     
c. internet                   
d. kohkol

12. Antonim kecap hirupan nyaéta …
a. Hirupkeun       
b. pareuman               
c. paéhan                   
d. haneutan               

13. Nia mah jangkung, lamun adina ….
a. Pondok             
b. alit                         
c. panjang                   
d. pendék

14. Jalma lian nu imahna padeukeut disebutna …
a. Tatangga           
b. masarakat               
c. kulawarga               
d. dulur

15. Lamun gaul jeung jalma nu saluhureun kudu bisa …
a. Ambek             
b. béda                       
c. nyaah                     
d. hormat

16. Asik, énjing libur sakola! Kalimah anu dicétak miring kaasup kalimah …
a. Kalimah Tanya 
b. kalimah panyeluk   
c. kalimah ajakan       
d. kalimah langsung

17. ………, peunteun matématika alus ! kecap nu merenah pikeun ngalengkepan kalimah digigir nyaéta …
a. Aduh               
b. astagfirulloh           
c. Alhamdulillah         
d. inalillahi

18. Anu dimaksud sinonim téh nyaéta …
a. Kecap béda harti                     
b. kecap wancahan     
c. paréntah     
d. kecap saharti

19. Kecap panas mun makérarankén ka-an bakal jadi …
a. Kapanasan       
b. panasan                 
c. papanasan               
d. panas-panas

20. Kecap wancahan tina comro nyaéta …
a. Oncom  goréng             
b. oncom       
c. oncom dijero                       
d. oncom roti

21. Conto ngalarapkeun tanda baca titik dua (:) nu bener nyaéta …
a. Tini : nyarita ”tus, urang dahar yu!”     
b. Usép nyarita “ali : nginjeum buku!”     
c. dadang nitah “riki, baca ieu surat!”
d. yuyun ngomong : “lira, geura saré!”

22. Kecap kaparigelan asalna tina kecap …
a. Parigel             
b. parigelan                 
c. paparigelan             
d. kaparigel

23. Bagian surat nu nuduhkeun tanggal ditulisna éta surat disebutna …
a. Alamat             
b. titimangsa               
c. eusi surat                 
d. bubuka

24. Poé tadi Dilon disetrap ku ibu guru. Disetrap hartina …
a. Disintreuk       
b. ditakol ku jidar       
c. diciwit         
d. dihukum dihareupeun kelas

25. Pa Odi mah sok dagang nasgor. Nasgor wancahan tina …
a. Nasi bogor       
b. nasi goréng             
c. nasi goréngan                     
d. nasi gorolong

II. Eusian titik-titik dina kalimah dihandap!
1. Pengki gunana pikeun sosodok …
2. Tukang ngajaga kuburan disebut …
3. Jalma nu remen nulis sastra disebut …
4. Ucing-ucingan mah mening dinu lega, ulah dinu …
5. Kecap sadérék mun make rarangkén hareup para- bakal obah jadi …
6. Sinonim tina kecap kawas nyaéta …
7. Antonim tina kecap anyar nyaéta …
8. Komunikasi téh aya komunikasi saarah, aya ogé komunikasi …
9. Kecap kamahéran  asal na tina kecap …
10. Jelma anu gugur di médan perang sok disebut …

III. Jawab pananya-pananya di handap kalayan singget tur merenah!
1. Sebutkeun tilu kecap wancahan !
2. Naon ari paragrap narasi téhjéntrékeun!
3. Jieun kalimah tina kecap paraguru!
4. Sebutkeun tilu alat hasil téhnologi informasi !
5. Susun kalimah dihandap ieu jadi paragraf anu bener !
Aya ogé anu nyebar sacar tinulis – informasi téh hartina béja atawa iber – aya nu nyebar sacara lisan – cara nyebarna informasi beda-beda

Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya 40+ Contoh Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 5 SD/MI Semester Ganjil Terbaru ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!!

#
Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 5 SD/MI  File ini dalam Bentuk .pdf File Size 60kb
Diupload oleh www.bospedia.com

Baca juga yang sejenis

  Pencarian yang paling banyak dicari
  • soal uts bahasa sunda kelas 5 semester 1 2021
  • soal uts bahasa sunda kelas 5 semester 1 kurikulum 2013
  • soal bahasa sunda kelas 5 semester 1 2018
  • soal bahasa sunda kelas 5 kurikulum 2013
  • soal uts bahasa sunda kelas 5 semester 1 2020
  • soal uts bahasa sunda kelas 5 semester 1 dan kunci jawabannya
  • soal us bahasa sunda kelas 5 dan kunci jawaban
  • soal uts bahasa sunda kelas 5 semester 1 ktsp
  •  pdf 2018,2019,2020,2021,2022


  Post a Comment

  Post a Comment